הדברת תיקנים - כיצד מבצעים
לתיאום פגישה

הדברת תיקנים - כיצד מבצעים

מידע כללי
מציאותם של ג''וקים חיים (בוגרים וצעירים) מתגלה בעקר לאחר הדלקת אור פתאומית בשעות החשיכה, או לאחר חשיפה פתאומית של מקומות מסתור אופייניים.

הסימנים למוקדי נגיעות הם: מציאותם של תיקנים מתים, נשלים, תיקי ביצים, סימני כרסום, שאריות כרסום וריח מבחיל אופייני.

התיקנים (הידועים גם בשמות נוספים כגון מקקים וג''וקים) הינם חרקים פחוסים בעלי מבנה גוף גדול יחסית, שבטנם וגבם רחבים וצדי גופם צרים. שלושה זוגות רגלי הליכה בעלי ירכיים ארוכות, מקנות להם כושר ריצה מצוין. כנפיים הנוקשות מונחות בזמן מנוחה על הגב מעל כנפי התעופה הקרומיות. דרגות שונות של ניוון כנפיים קיימות במספר מינים. בחלק ממינים אלה קיים ניוון מלא או חלקי בנקבות בלבד, ובחלק אחר של המינים הכנפיים מנוונות גם בזכרים. הלוח הגבי של החזה הקדמי גדול מאד ומכסה את הראש מלמעלה כמעט לגמרי, בקדמת הראש, זוג עיניים שחורות בולטות וזוג מחושים ארוכים, בצידו הגחוני גפי פה נושכות – לועסות, המשמשות גם כאבר חישה ונמצאות במגע כמעט מתמיד עם המשטח עליו נמצא התיקן.

התפתחות התיקנים היא בדרך כלל של גלגול למחצה.הביצים מוטלות בתיק שצורתו ייחודית לכל מין. הדרגות הצעירות דומות בצורתן ובאורח חייהן לבוגרות, אך חסרות כנפיים, משך ההתפתחות תלוי בטמפ'' ובמזון.


מזון
התיקנים הם אוכלי כל, הפעילים בעיקר בלילה, במשך היום הם מסתתרים בד"כ במקומות חשוכים ומסוגלים הודות למבנה גופם השטוח לנצל למטרה זו סדקים שונים בבתים.
הם מזיקים לאדם בזה שהם אוכלים ממזונותיו ומפרישים את צואתם על המזון, מינים מסוימים עלולים לגרום נזק באמצעות אכילת דבקים של כריכות ספרים טפסים וכד'', מינים המגיעים למשכנות האדם ממערכות הביוב, עלולים להעביר באופן מכני גורמי מחלה למזונו.
בארץ קיימים מינים החיים בטבע ואינם מזיקים לאדם, ומינים הקשורים לאדם, מבין האחרונים יש החיים רק בבתים ויש החיים גם בבתים וגם במערכות הביוב התת-קרקעי .


פעולות הדברה
תיקי הביצים של התיקן האמריקאי ותיקן הפסים החום עמידים ביותר לחומרי הדברה השונים., משך הזמן שעובר מההטלה ועד בקיעת הזחלים הצעירים בתיקן האמריקאי, יכול להגיע בטמפרטורות נמוכות עד שלושה חודשים, לכן בהדברת מינים אלה יש לבדוק האם יש התחדשות של הנגיעות, ולחזור על פעולת ההדברה לפי הצורך.פעולות הדברה נעשות בעיקר על משטחים ולתוך הסדקים והחריצים המהווים מקומות מסתור ומחיה אפשריים של התיקנים.


פעולות הדברה בתוך מבני מגורים ומשרדים במצבים של נגיעות או כמניעה טרום הופעת התקינים
יש לבצע הדברה נגד ג''וקים מקיפה, 
הדברה כזו תבוצע ע"י מדבירים מקצועיים בעלי היתר הדברה.
לאור העובדה שתיקי הביצים של הג''וקים עמידים מאד לחומרי ההדברה והתפתחות הביצים והבקיעה יכולות להמשך כשלושה חודשים בתיקן האמריקאי, מומלץ להשתמש בחומרי הדברה בעלי רעילות סביבתית נמוכה ופעילות שארתית גבוהה וארוכת טווח.
ההדברה יכולה להיעשות ע"י איבוק, ריסוס, הנחת פיתיון, או שילוב של כל השיטות הנ"ל, יש להקפיד על אופן ביצוע פעולת הדברה ולדאוג להחדרת התכשירים לעומק מקומות המחיה והמסתור של הג''וקים.

במקרים של נגיעות בתיקן האמריקאי יש לבצע פעולות הדברה בכל הפתחים היציאות ונקודות הביקורת של מערכת הביוב הביתית. במערכת החשמל כולל המכשירים אלקטרונים ניתן להשתמש רק באבקות או ג''לים לאחר ניתוק הזרם.
ריסוס צריך להיעשות בלחץ חזק כדי לאפשר חדירת החומר לסדקים, יש להקפיד על הרחקת מזון וכלי אוכל או לכסותם היטב.לאחר ביצוע פעולות הדברה יש לסגור את מקומות הטיפול ולחזור ולהשתמש בהם רק לאחר אוורור והתייבשות השטחים המרוססים ע"פ הנחיות המדביר בשטח.
יש להקפיד לרחוץ בסבון משטחי מזון כגון שולחנות וכו'' אשר באו במגע עם חומרי הדברה.
לאחר ביצוע הדברה יש לערוך מעקב אחר הופעת תיקנים. ביצוע פעולת הדברה נוספת תעשה בהתאם להתחדשות הנגיעות ולא לפני שעבר חודש מהריסוס הראשון.


פעולות הדברה בתוך מבני מגורים במצבי נגיעות נמוכה
הדברה במצבים של נגיעות נמוכה או כהשלמה לריסוס שבוצע, יכולה להתבצע ע"י שימוש במלכודות דבק עם פרומונים המושכים את התיקנים או ע"י ריסוס בחומרים המאושרים לשימוש הקהל הרחב, החדרת התכשירים לתוך הסדקים והחריצים,תיעל את פעולת הדברה.


פעולות הדברה בשטחים הציבוריים-  הדברה בועדי בתים נדרשת בד"כ רק במקרים של נגיעות בתיקן האמריקאי, ובכלל רצוי מאוד לבצע הדברה אחת לשנה כמניעה טרום הופעת הג''וקים, וצמצום הג''וקים שיכולו לחדור לדירות הפרטיות בשטחים המשותפים כגון: חדר המדרגות, לובי, חדר זבל, מקלט, היקף המבנה מסביב ובורות הביוב המשותפים, במקרה של דירות גן מומלץ מאוד לבצע גם את בורות הביוב של הדירות גן נגד ג''וקים מאחר שמערכות אלה קשורות למערכות המרכזיות, כמו כן מומלץ לבצע ריסוס בדירות הפרטיות מאחר שלאחר סיום פעולת ההדברה עלולה להיות חדירה מחודשת ואכלוס מהיר של מערכות הביוב המרכזיות ע"י תיקנים מהבתים או בריחה של תיקנים מהביוב המרכזי לבתים.  Cockroach


אופן הביצוע ההדברה במערכות הביוב
חומרי הדברה ירוססו על הדפנות והמכסים של נקודות הביקורת, במקרה של נגיעות קשה מומלץ להשתמש גם באבוקת עשן, יש לנהל רישום מסודר של כל פעולות ההדברה. יש להשתמש בתכשירי הדברה המיועדים להדברת תיקנים במערכות הביוב ע"פ הכיתוב על התווית.

על הרשויות המקומיות לאתר נגיעות תיקנים בשטחים ציבוריים ע"י פתיחת כל נקודות הביקורת של מערכת הביוב ברחבי הישוב, ולבדוק נמצאות תיקנים או מציאותם של הסימנים הנ"ל באזורים היבשים ועל המכסים של נקודות הביקורת שבמערכת הביוב. יש לבצע רישום מסודר של המקומות הנגועים ולערוך מעקב תקופתי לאחר כל טיפול.


פעולות מניעה לצימצום הופעת התיקנים
סתימת סדקים ופתחים למניעת מקומות מסתור ומחיה המתאימים לתיקנים. ניקוי יבש וחשיפה לאור של אזורי מחיה ומסתור פוטנציאלים. מניעה של כניסת תיקנים לבתים ע"י חסימת דרכי גישה, בדיקה של אריזות (בעיקר קופסאות המכילות מזון) העלולות להיות נגועות. על הרשויות המקומיות לדאוג להחזקה תקינה של כל פתחי הביוב, שמירה על דפנות חלקות ושלמות של נקודות הביקורת תקטין את מקומות המסתור וההטלה של התיקנים ותשפר את יעילות ההדברה.

x